Εξερευνήστε 159178 τεκμήρια ποικίλων τύπων*
από 42 φορείς περιεχομένου...

* Η ταξινόμηση του περιεχομένου σε ενιαίο λεξιλόγιο τύπων πραγματοποιήθηκε απο το ΕΚΤ

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Άγνωστος δημιουργός
Το συγκρότημα της δεξαμενής (Α1-3) μετά της αύλακος ειρσοής και του αγωγού αποχετεύσεως.
Φορέας: Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας