Ειδώλιο [Π 5728]
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΕιδώλιο [Π 5728]

Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής που κάθεται σε θρόνο. Ολόκληρο το σώμα και το κεφάλι καλύπτονται από ιμάτιο. Το πρόσθιο μέρος κατασκευάστηκε με μήτρα ενώ το πίσω μέρος είναι χειροποίητο με οπή εξαέρωσης. Προέρχεται από οικογενειακό τάφο με λαξευτούς θαλάμους (loculi) του νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνίας. Αποτελεί κοινό τύπο της περιόδου και είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου. Χρονολογείται στην Ελληνιστική περίοδο (τέλη 4ου- αρχές 3ου π.Χ.).

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Ειδώλια

Πηλός

Χανιά

Πάχος= 5,8 εκ.
Ύψος= 12,5 εκ.
Πλάτος= 5 εκ.

Ελληνιστική εποχή
Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-05-05
2014-05-05 (EL)


Ειδώλιο
Ταφικό αντικείμενο


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11412/p_5728_2d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)