Θραύσμα από ερυθρόμορφο κρατήρα [Π 8901 Ε]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Θραύσμα από ερυθρόμορφο κρατήρα [Π 8901 Ε]

Στο θραύσμα Π 8901 Ε απεικονίζεται το χέρι πιθανώς γυναικείας μορφής, που δηλώνεται με λευκό χρώμα, να μεταφέρει κιβώτιο απ’ το οποίο σώζεται μικρό τμήμα. Το έκθεμα χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Guest-Papamanoli Α. και Lambraki Α. “Les grottes de Léra et de l'Arkoudia en Crète occidentale aux époques préhistoriques et historiques,” ΑΔ 31, 1976, Μελέτες, 178-243.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Θραύσμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος= 4,3 εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Λερά Ακρωτηρίου (Χανιά) (EL)

4ος αι. π.Χ. (EL)

2014-05-06 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)