Θραύσματα από ερυθρόμορφο σκύφο [Π 8902 Α, Γ-Δ]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Θραύσματα από ερυθρόμορφο σκύφο [Π 8902 Α, Γ-Δ]

Τα θραύσματα χείλους, σώματος και βάσης (Π 8902Α, Γ-Δ) προέρχονται από ερυθρόμορφο σκύφο και διακοσμούνται με παραστάσεις, αποσπασματικά διατηρούμενες. Στο θραύσμα (Π 8902Α), από την κύρια όψη του αγγείου, εικονίζεται έφιππη, νεαρή ανδρική μορφή προς τα δεξιά, κάτω από διακοσμητική ταινία με γραπτό ιωνικό κυμάτιο. Εγχάρακτα γράμματα αμελώς εκτελεσμένα καλύπτουν μέρος της μορφής. Το έκθεμα χρονολογείται στον πρώιμο 4ο αιώνα π.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Guest-Papamanoli Α. και Lambraki Α. “Les grottes de Léra et de l'Arkoudia en Crète occidentale aux époques préhistoriques et historiques,” ΑΔ 31, 1976, Μελέτες, 178-243.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Θραύσμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος= 5,9 εκ.
Πλάτος = 10,1 εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Λερά Ακρωτηρίου (Χανιά) (EL)

Αρχές 4ου αι. π.Χ. (EL)

2014-05-06 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)