Θραύσμα από ερυθρόμορφο σκύφο [Π 8902 Β]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Θραύσμα από ερυθρόμορφο σκύφο [Π 8902 Β]

Στο θραύσμα από το χείλος σκύφου (Π 8902Β) διατηρείται αποσπασματικά μέρος ερυθρόμορφης παράστασης, με τμήμα από φυτικό κόσμημα και τον κεκρύφαλο μορφής προς τα δεξιά. Χρονολογείται στον πρώιμο 4ο αιώνα π.Χ. Βιβλιογραφική αναφορά: Guest-Papamanoli Α. και Lambraki Α. “Les grottes de Léra et de l'Arkoudia en Crète occidentale aux époques préhistoriques et historiques,” ΑΔ 31, 1976, Μελέτες, 178-243.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πηλός

Θραύσμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πλάτος= 5,6 εκ.
Ύψος= 3,4 εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Λερά Ακρωτηρίου (Χανιά) (EL)

Αρχές 4ου αι. π.Χ. (EL)

2014-05-06 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)