Πήλινο, ειδώλιο Σειληνού [Π 5707]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πήλινο, ειδώλιο Σειληνού [Π 5707]

Πήλινο, ειδώλιο Σειληνού, κατασκευασμένο από μήτρα. Η μορφή απεικονίζεται όρθια, με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά, ιθυφαλλική, ακουμπώντας με το δεξί χέρι πιθανότατα σε βράχο, ενώ με το αριστερό ανασηκώνει τη χλαμύδα, που είναι δεμένη γύρω από το λαιμό. Φέρει γενειάδα, ενώ τα πόδια του αποδίδονται ως τράγου. Το ειδώλιο προέρχεται από το σπήλαιο Αγροκηπίου και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π. Χ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Ειδώλια (EL)

Ειδώλιο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος= 11,7 εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Αγροκηπίου (Χανιά) (EL)

4ος αι. π.Χ. (EL)
3ος αι. π.Χ. (EL)

2014-05-07 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)