Πήλινο, κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα τύπου «καλύβας (hut model)» [Π 3717]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πήλινο, κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα τύπου «καλύβας (hut model)» [Π 3717]

Πήλινο, κυλινδρικό αρχιτεκτονικό ομοίωμα τύπου «καλύβας (hut model)», με επίπεδη βάση ως δάπεδο και χαμηλή, θολωτή οροφή. Εκατέρωθεν του ορθογώνιου ανοίγματος της εισόδου διακρίνονται δύο κατακόρυφες, ελλειπτικής διατομής, λαβές, εν είδει στροφέων για την ελλειπούσα θύρα. Η επικρατέστερη ερμηνεία για τα αρχιτεκτονικά ομοιώματα είναι ότι αναπαριστούν οικίες και αποτελούσαν αντικείμενα προσφοράς σε μικρά οικιακά ιερά. Το συγκεκριμένο ομοίωμα προέρχεται από την ανασκαφή στο Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Γ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Σκεύος (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος= 11 εκ.
Πλάτος = 13,5 εκ.

Χανιά (EL)
Καστέλι (Χανιά) (EL)

Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Γ τρίτο) (EL)
1070 π.Χ. (EL)
1190 π.Χ. (EL)

2014-05-14 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)