Μικρογραφική λεκανίδα [Π 1261]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΜικρογραφική λεκανίδα [Π 1261]

Μικρογραφική λεκανίδα με ελαφρώς κοίλη βάση, κωνικό σώμα, ευθύ, έξω νεύον χείλος και δύο κάθετες, ταινιωτές λαβές με έντονη κοίλανση στην εξωτερική τους επιφάνεια. Το αγγείο φέρει γραπτή διακόσμηση μελανού χρώματος. Το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της λεκανίδας κοσμούν περιθέουσες ταινίες. Επίμηκες διάχωρο αναπτύσσεται στη ζώνη των λαβών, το οποίο πληρούται με συνεχείς ρόμβους. Το έκθεμα προέρχεται από ταφικό μνημείο στο Μόδι Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτογεωμετρική περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος= 4,7 εκ.

Χανιά (EL)
Μόδι (Κυδωνία) (EL)

Πρωτογεωμετρική εποχή (EL)
1050 π.Χ. (EL)
900 π.Χ. (EL)

2014-05-15 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)