Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι [Π 4172]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πήλινο ομοίωμα ταύρου με προσαρτημένες πήλινες ρόδες – παιδικό παιχνίδι [Π 4172]

Ο ταύρος αποδίδεται με συμπαγές, επίμηκες, ελλειπτικής διατομής σώμα, με την ουρά να υποδηλώνεται με καμπυλούμενη απόφυση. Τα κέρατα αποδίδονται με δύο τριγωνικές αποφύσεις, τα μάτια με δύο κυκλικές αποφύσεις, ενώ το στόμα με βαθειά οριζόντια εγχάραξη. Το ομοίωμα στηρίζεται σε δύο επιμήκεις, ορθογώνιες, επίπεδες βάσεις, εν είδει ποδιών. Στο κατώτερο τμήμα των βάσεων διακρίνονται διαμπερείς οπές, στις οποίες τοποθετούνταν πιθανότατα ξύλινοι άξονες για την προσάρτηση των πήλινων ροδών προκειμένου το παιχνίδι να μπορεί να μετακινηθεί. Η μετακίνηση γινόταν πιθανότατα με σχοινί το οποίο ήταν περασμένο στη διαμπερή οπή που διακρίνεται στο λαιμό του ταύρου. Το παιδικό αυτό παιχνίδι ήταν σύνηθες κατά την αρχαιότητα και αποτελεί συχνά κτέρισμα σε παιδικές ταφές. Το εύρημα προέρχεται από παιδικό τάφο στο Γαβαλομούρι Κισσάμου και χρονολογείται στην γεωμετρική περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Ειδώλια (EL)

Ειδώλιο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος= 15 εκ.

Χανιά (EL)
Γαβαλομούρι (Κίσσαμος - Χανιά) (EL)

Γεωμετρική εποχή (EL)
700 π.Χ. (EL)
1050 π.Χ. (EL)

2014-05-16 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)