Πυξίδα με πώμα (αγγείο) [Π 6103]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πυξίδα με πώμα (αγγείο) [Π 6103]

Αλαβαστροειδής πυξίδα με πώμα [Π 6014]. Το σχήμα της είναι σφαιρικό και κοσμείται με γεωμετρική γραπτή διακόσμηση. Στην κύρια διακοσμητική ζώνη του αγγείου, ταινία με συνεχόμενα, γραπτά ισοσκελή, δικτυωτά τρίγωνα. Ο λαιμός και το κάτω τμήμα του αγγείου είναι ολόβαφα. Το έκθεμα ανήκει στην Πρωτογεωμετρική περίοδος (9ος αιώνας π.Χ.). Βιβλιογραφική αναφορά: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ., Η Κυδωνία της Δυτικής Κρήτης στα πρώιμα χρόνια του Σιδήρου, στο: Ν. Σταμπολίδης – Α. Γιαννικουρή (επιμ.) Το Αιγαίο στην Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002, (Αθήνα 2004), 22-23, εικ. 2α.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Πυξίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος=16εκ.
Διάμετρος σώματος=12,5εκ

Κτήμα Μ. Αντύπα (EL)
Χανιά (EL)
Πελεκαπίνα (Χανιά) (EL)

Πρωτογεωμετρική εποχή (EL)
1050 π.Χ. (EL)
9ος αι. π.Χ. (EL)
900 π.Χ. (EL)

2014-04-22 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)