Πήλινη πινακίδα [ΚΗ 19]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πήλινη πινακίδα [ΚΗ 19]

Τμήμα πήλινης, ενεπίγραφης, ορθογώνιου σχήματος πινακίδας, με επιγραφή της Γραμμικής Α γραφής στη μία επιφάνεια. Το κείμενο της επιγραφής αναπτύσσεται σε δύο σειρές. Τα ιδεογράμματα αποτελούν ένα σημαντικό αρχείο καταγραφής κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων και συνιστούν σημαντική μαρτυρία για την κατανόηση του γραφειοκρατικού συστήματος και της οικονομίας της περιόδου. Μαρτυρούν επίσης, τη λειτουργία ενός προχωρημένου συστήματος διοικητικής οργάνωσης, που είχε σχέση με την οικονομική ζωή του κέντρου. Χρονολογείται στη Υστερομινωική Ι Β περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Πινακίδες-Δισκία-Σφραγίσματα (EL)

Πινακίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πλ.:4,6 εκ.
Π.χ.:1,1 εκ.
Υ.:4,5 εκ.

Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό) (EL)

2014-05-27 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)