Τριποδικός λέβητας [Μ 825 Α-ΣΤ]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Τριποδικός λέβητας [Μ 825 Α-ΣΤ]

Χάλκινος τριποδικός λέβητας. Το σκεύος βρέθηκε σε θραύσματα στον Άστρικα Κισάμου (Μ 825Α-ΣΤ). Από τα σωζόμενα τμήματα του χείλους συμπεραίνουμε ότι το σκεύος είχε μεγάλη διάμετρο. Διαθέτει όρθια, κυκλική λαβή στερεωμένη στο χείλος με έλασμα και καρφιά. Η λαβή σχηματίζεται εξωτερικά από μία στεφάνη και εσωτερικά από μία δεύτερη συνεστραμμένη σε δακτύλιο-πλοχμό. Το πόδι του είναι ευθύγραμμο με διατομή πενταγωνικού σχήματος. Στο άκρο του σώζεται τμήμα του ημισφαιρικού σώματος, καθώς και η σύνδεσή του με το πόδι με ελάσματα, καρφιά και ράβδο στήριξης. Από το ημισφαιρικό σώμα του αγγείου διασώζονται 11 εφηλίδες.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Χαλκός

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Μήκος Στελέχους = 0,515μ.
Διάμετρος κρίκου 0,106μ.
Πάχος= 0,0325μ.

Χανιά (EL)
Άστρικας (Κίσσαμος) (EL)

700 π.Χ. (EL)
799 π.Χ. (EL)

2014-05-28 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)