Σιδερένιο τμήμα ιπποσκευής (χαλινάρι) [Μ 447]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share






Σιδερένιο τμήμα ιπποσκευής (χαλινάρι) [Μ 447]

Σιδερένιο τμήμα ιπποσκευής (χαλινάρι) από την οποία δεν διασώθηκαν τα δερμάτινα λουριά. Βρέθηκε τοποθετημένο ως κτέρισμα ανδρικής ταφής σε οικογενειακό λαξευτό τάφο. Χρονολογείται μεταξύ του τέλους του 4ου και του α΄ μισού του 3ου αιώνα π.Χ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Μικροτεχνία (EL)

Σίδερο

Μικροτεχνία (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πλάτος = 20 εκ.
Ύψος = 21 εκ.

250 π.Χ. (EL)
323 π.Χ. (EL)

2014-05-30 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)