Μόνωτο κύπελλο [Π 4108]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Μόνωτο κύπελλο [Π 4108]

Μόνωτο κύπελλο με αβαθές, ημισφαιρικό σώμα, έξω νεύον χείλος και ταινιωτή λαβή. Είναι ολόβαφο εσωτερικά κι εξωτερικά, εκτός από τον πυθμένα και την κάτω πλευρά της βάσης. Προέρχεται από τάφο στις Βούβες Κισάμου και χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο (8ος αιώνας).

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Κύπελλο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος=5,8εκ.
Διάμετρος χείλους=9,7εκ.

Χανιά (EL)
Γαβαλομούρι (Κίσσαμος - Χανιά) (EL)

Γεωμετρική εποχή (EL)
700 π.Χ. (EL)
1500 π.Χ. (EL)

2014-04-23 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)