Σχηματοποιημένο γυναικείο ειδώλιο [Π 5850]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share

From Neolithic Period (EN)
Early Bronze Age (EN)

Σχηματοποιημένο γυναικείο ειδώλιο [Π 5850]

Πρόκειται για πήλινο, σχηματοποιημένο, σανιδόμορφο γυναικείο ειδώλιο, με τριγωνικό κορμό. Τα χέρια, τα οποία αποδίδονται σαν πτερύγια, είναι ενσωματωμένα στον κορμό. Το στήθος δηλώνεται με δύο αποφύσεις στο θώρακα. Το έκθεμα προέρχεται από τη περιοχή του Νεροκούρου και χρονολογείται στην Ύστερη Νεολιθική περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Ειδώλια (EL)

Ειδώλιο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος= 7 εκ
Πλάτος= 6,1 εκ.
Πάχος= 2,1 εκ.

Νεροκούρος (Χανιά) (EL)

6500 π.Χ. (EL)
3000 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)