Λίθινος κέρνος [Λ 1024]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Λίθινος κέρνος [Λ 1024]

Λίθινο, διπλό αγγείο (κέρνος), ελλειπτικού σχήματος, με επίπεδη βάση, δύο κυλινδρικά κοιλώματα και ζεύγος οπών στο σημείο ένωσης των δύο τμημάτων. Στα τοιχώματα των κοιλωμάτων διακρίνονται έντονα τα ίχνη από το εργαλείο λάξευσης. Εξωτερικά, στο σώμα, το αγγείο κοσμείται από τρεις παράλληλες, ανισομεγέθεις ταινίες που πληρούνται εσωτερικά με κάθετες, εγχάρακτες γραμμές. Το έκθεμα, το οποίο προέρχεται από το σπήλαιο Γερόσπηλιος Αγίας Μαρίνας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο, συνδέεται πιθανότατα με τελετουργικές ταφικές πρακτικές.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Μικροτεχνία (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Μήκος= 9 εκ.
Ύψος = 3,5 εκ
Πλάτος= 4,7 εκ.

Γερόσπηλιο Αγίας Μαρίνας (EL)
Αγ. Μαρίνα (Κυδωνία - Χανιά) (EL)

3200 π.Χ. (EL)
2000 π.Χ. (EL)
Πρωτομινωική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)