Σκυφοειδής κρατήρας [Π 812]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Σκυφοειδής κρατήρας [Π 812]

Σκυφοειδής κρατήρας, με σχεδόν ημισφαιρικό σώμα, έντονα διακριτή δακτυλιόσχημη βάση, έξω νεύον χείλος και δύο οριζόντιες, έντονα υπερυψωμένες λαβές, κυκλικής διατομής. Φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρη βαφή. Πλατειά ταινία διατρέχει το χείλος και θηλιές τυλίγουν τις βάσεις των λαβών ενώ κατά μήκος τους διακρίνεται ολόβαφη, ελλειψοειδής κηλίδα. Στον ώμο του αγγείου ορίζεται ζώνη από πλατειά ταινία αμέσως κάτω από το χείλος και ομάδα τριών πλατειών ταινιών αμέσως κάτω από τις λαβές. Στη ζώνη αυτή, και στις δύο πλευρές μεταξύ των λαβών, απεικονίζεται με μικρές διαφοροποιήσεις η ίδια εικονιστική παράσταση: άρμα με ένα άλογο και τρεις αναβάτες στραμμένους προς τα δεξιά. Στη μία από τις παραστάσεις το άρμα ακολουθείται από πομπή δύο ανδρικών μορφών με ιερατικό ένδυμα ενώ μπροστά από το άρμα εικονίζεται μία ακόμη αντρική μορφή, κρατώντας δόρυ, και μπροστά από αυτήν μία πρόχους. Στην άλλη παράσταση η πομπή πίσω από το άρμα ακολουθείται από δύο αντρικές μορφές με ιερατικό ένδυμα. Τα σώματα των αλόγων, των αναβατών και των συνοδών αποδίδονται ολόβαφα ενώ το άρμα με τετράγωνα, εντός των οποίων εγγράφονται σταυροί. Κάτω από το σώμα του αλόγου διακρίνεται ζεύγος αντιθετικά τοποθετημένων σπειρών ενωμένων με ομάδα ενάλληλων γωνιών. Κάτω από τις λαβές, στην κορυφή τόξου οριζόμενου από δύο ομόκεντρες ταινίες, μεταξύ των οποίων διακρίνονται μικρές, επάλληλες γραμμές, εικονίζεται κύκλος, πληρωμένος με πλέγμα από οριζόντιες και κάθετες γραμμές, τον οποίο περιβάλλουν δύο ομόκεντροι κύκλοι. Ο Μυκηναϊκός αυτός κρατήρας προέρχεται από θολωτό τάφο στην Απτέρα και χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος= 32,1 εκ.
Πλάτος= 43 εκ.
Διάμετρος=35 εκ.

Άπτερα (Χανιά) (EL)

1300 π.Χ. (EL)
1200 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)