Αιγυπτιακός σκαραβαίος [Π 6182]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αιγυπτιακός σκαραβαίος [Π 6182]

Αιγυπτιακός σκαραβαίος, κατασκευασμένος από φαγεντιανή, με διαμπερή οπή στον κατά μήκος άξονα. Στη σφραγιστική επιφάνεια αποτυπώνεται επιγραφή από πέντε σημεία της ιερογλυφικής γραφής, στην οποία γίνεται αναφορά στη βασιλεία του Φαραώ Amenhotep III (Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία, 1390 – 1353 π. Χ.). Το εύρημα προέρχεται από ανασκαφή στο Καστέλλι Χανίων και υποδηλώνει τις στενές επαφές μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου στην αρχή του 14ου αι. π. Χ., όταν το νησί βρισκόταν υπό την κατοχή των Αχαιών.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Πινακίδες-Δισκία-Σφραγίσματα (EL)

Σφράγισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Μήκος=3,9 εκ.
Πλάτος = 2,8 εκ.

Οικόπεδο Λιονάκη/Βλαμάκη (EL)
Πλατεία Αγ. Αικατερίνης (Καστέλι - Χανιά) (EL)

1365 π.Χ. (EL)
1402 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)