Σφραγιδόλιθος [Λ 3207]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Σφραγιδόλιθος [Λ 3207]

Σφραγιδόλιθος, από κορναλίνη, φακόσχημος, με μία σφραγιστική επιφάνεια και διαμπερή οπή κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται φυτικό μοτίβο. Ο σφραγιδόλιθος, που χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΙΙ/Υστερομινωική Ι περίοδο, ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων μαγικών (ταλισμανικών) σφραγιδολίθων, η οποία είχε αναπτυχθεί ήδη από την ΜΜ ΙΙΙ περίοδο και πιθανότατα να είχε κάποια ειδική μαγική χρήση ή χρήση σαν φυλαχτό. Θεωρείται ότι οι σφραγιδόλιθοι αυτής της κατηγορίας είχαν αποτροπαϊκές και μαγικές ιδιότητες για τους κατόχους τους.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Κοσμήματα-Σφραγιδόλιθοι (EL)

Σφραγιδόλιθος (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Διάμετρος= 1,3 εκ.
Πάχος= 0,6 εκ.

Καστέλι (Χανιά) (EL)

Μεσομινωική εποχή ΙΙΙ (EL)
Υστερομινωική εποχή Ι (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)