δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠυξίδα [Π 3981]

Κορινθιακή πυξίδα στον τύπο της πουδριέρας. Η εξωτερική επιφάνεια του σώματος και του πώματος φέρει γραπτές διακοσμητικές ταινίες από μελανό και ερυθρό χρώμα. Η πυξίδα εδράζεται σε επίπεδη, ευρεία βάση, γύρω από την οποία σχηματίζεται προεξοχή για την υποδοχή του πώματος. Η διάμετρος του κυλινδρικού τοιχώματος βαθμιαία μειώνεται προς το χείλος. Το πώμα σχηματίζεται με ψηλό κυλινδρικό τοίχωμα, που επιστέφεται από πλατύτερη άνω επιφάνεια με περιμετρική αυλάκωση, πλαισιούμενη από γραπτή ταινία με στιγμές οργανωμένες, ανά πέντε, σε δέσμες. Στο μέσον του πώματος αποδίδεται πλατύς ρόδακας, εγγεγραμμένος σε τρεις λεπτούς δακτυλίους. Βιβλιογραφική αναφορά: Παπαποστόλου Ι., Οδός Πολυρρηνίας, ΑΔ 29, Χρονικά, 921-925, πίν. 691-692.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πηλός

Αγγείο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)
Πυξίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Χανιά (EL)
Οδός Πολυρρηνίας (Χανιά) (EL)

5ος αι. π.Χ. (EL)
4ος αι. π.Χ. (EL)

2014-04-24 (EL)

Εικόνα

Αρχαία ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.