δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠυξίδα [Π 3982]

Κορινθιακή πυξίδα στον τύπο της πουδριέρας. Η εξωτερική επιφάνεια του σώματος και του πώματος φέρει γραπτές διακοσμητικές ταινίες από μελανό και ερυθρό χρώμα. Η βάση προεξέχει για την υποδοχή του πώματος και κοσμείται με δύο γραπτούς δακτύλιους. Στην άνω επιφάνεια του πώματος αποδίδονται ομόκεντρες, ανισοπαχείς ταινίες. Το έκθεμα προέρχεται από ταφικό μνημείο. Βιβλιογραφική αναφορά: Παπαποστόλου Ι., Οδός Πολυρρηνίας, ΑΔ 29, Χρονικά, 921-925, πίν. 691-692.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Πηλός

Αγγείο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)
Πυξίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος=6,3εκ.
Διάμετρος=8,5εκ.

Χανιά (EL)
Οδός Πολυρρηνίας (Χανιά) (EL)

5ος αι. π.Χ. (EL)
4ος αι. π.Χ. (EL)

2014-04-24 (EL)

Εικόνα

Αρχαία ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.