Οκτώσχημη ασπίδα [Κ 35]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΟκτώσχημη ασπίδα [Κ 35]

Μικρογραφική, οκτώσχημη ασπίδα κατασκευασμένη από δόντι ιποππόταμου. Ανάγλυφες ταινίες περιτρέχουν το σώμα, ενώ στην περιφέρεια δημιουργείται ευθύ περιχείλωμα. Δύο βαθιές οπές στην επίπεδη επιφάνεια έδρασης υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο στηριζόταν το αντικείμενο ως επίθετο διακοσμητικό στοιχείο σε έπιπλα ή κιβωτίδια. Στην επιφάνεια έδρασης διακρίνονται ίχνη αποκοπής του αντικειμένου από την κύρια μάζα του χαυλίου. Το έκθεμα προέρχεται από θολωτό τάφο στη Φυλακή Αποκορώνου και χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Μικροτεχνία (EL)

Δόντι ιπποπόταμου

Ταφικό αντικείμενο (EL)
Μικροτεχνία (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Πάχος = 2,5 εκ.
Μήκος = 7,6 εκ.
Πλάτος = 4,5 εκ.

Φυλακή (Αποκορώνος) (EL)

1350 π.Χ. (EL)
1300 π.Χ. (EL)
Υστερομινωική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)