Τρίωτος πιθαμφορίσκος [Π 9205]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Τρίωτος πιθαμφορίσκος [Π 9205]

Τρίωτος πιθαμφορίσκος, με απιόσχημο σώμα, ελαφρά προεξέχουσα, επίπεδη βάση, ευρύ κυλινδρικό λαιμό, επίπεδο, έξω νεύον χείλος και τρεις μικρές κάθετες, ταινιωτές λαβές στον ώμο. Φέρει γραπτή διακόσμηση από ανοιχτόχρωμη, καστανέρυθρη βαφή. Το μεγαλύτερο μέρος του σώματος κοσμείται από πλατειές οριζόντιες ταινίες εναλλασσόμενες με ομάδες των τριών λεπτών, επάλληλων ταινιών. Το περιχείλωμα είναι ολόβαφο, όπως και ο λαιμός, ενώ τις λαβές τυλίγουν θηλιές και τα άκρα τους εξωτερικά διατρέχουν ταινίες. Στον ώμο του αγγείου, αμέσως κάτω από το λαιμό και μεταξύ των λαβών διακρίνεται οριζόντια ταινία από σειρά σιγμοειδών γραμμών και κάτω από αυτή ομάδα τριών κρεμάμενων, ομόκεντρων ημικυκλίων εναλλασσόμενων με ομάδα τριών ενάλληλων γωνιών. Το αγγείο προέρχεται από ταφικό σύνολο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Διάμετρος χείλους = 10,5 εκ.
Ύψος = 18,5 εκ.

Νεκροταφείο (Χανιά) (EL)

1200 π.Χ. (EL)
Υστερομινωική εποχή (EL)
1420 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)