Τρίωτος αμφορέας [Π 11156]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Τρίωτος αμφορέας [Π 11156]

Μεγάλος, απιόσχημος, τρίωτος αμφορέας με γραπτή διακόσμηση. Ο λαιμός και οι ράχες των λαβών είναι βαμμένα εξ ολοκλήρου, το κάτω τμήμα του σώματος και η βάση καλύπτονται με ταινίες, ενώ πυκνό φολιδωτό κόσμημα εκτείνεται στον ώμο μέχρι και κάτω από την κοιλιά. (Οι ομοιότητες στη σύνθεση και στην αντιμετώπιση της διακοσμητικής επιφάνειας υποδηλώνει το ίδιο προφανώς χέρι κεραμέα με τον αμφορέα Π 11153). Προέρχεται από νεκροταφείο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος = 31,3 εκ.
Διάμετρος = 21 εκ.

Νεκροταφείο (Χανιά) (EL)

Υστερομινωική εποχή (EL)
1420 π.Χ. (EL)
1400 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)