Εικονιστική προτομή αστής [Λ 3176]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Εικονιστική προτομή αστής [Λ 3176]

Μαρμάρινη προτομή στην οποία εικονίζεται μια γυναίκα με πλούσια κόμμωση, αριστοκρατικής ομορφιάς και στην ακμή της ηλικίας της (περίπου 25-30 ετών). Αποδίδεται μετωπικά με ελαφρά στροφή του λαιμού προς τα δεξιά. Γύρω από το μέτωπο και τους κροτάφους υπάρχει μία ταινία από 22 εκβαθύνσεις (σχηματοποιημένοι βόστρυχοι), ελλειψοειδούς μορφής οι οποίες φέρουν – η κάθε μία – δύο έως τρεις οριζόντιες εγχαράξεις. Την κεφαλή, πάνω από την ταινία, περιβάλλουν τέσσερις πλεξίδες. Το σχήμα του προσώπου είναι ωοειδές, το μέτωπο πλατύ και οι οφθαλμοί αμυγδαλωτοί. Η ίριδα των οφθαλμών ήταν ένθετη με υαλόμαζα ρόδινου χρώματος, ίχνη της οποίας σώζονται. Τα χείλη είναι μικρά και σαρκώδη, το σαγόνι ισχυρό. Οι λοβοί των αυτιών αποδίδονται σχηματοποιημένοι. Το βαρύ ιμάτιο περιστρέφεται με πλούσιες πτυχές γύρω από το λαιμό και τους ώμους καλύπτοντας το λεπτό χιτώνα. Ο αριστερός ώμος αποδίδεται ελλιπής. Το πορτρέτο διακρίνεται για την πνευματικότητα των χαρακτηριστικών του και τον έντονο κλασικισμό του, εμφανή κυρίως στην πτυχολογία των ενδυμάτων. Φιλοτεχνήθηκε για να τοποθετηθεί σε μια ιδιωτική οικία-έπαυλη, με κόγχες στην τοιχοδομία της. Η θέση αυτή ερμηνεύει ικανοποιητικά τα επιμέρους κατασκευαστικά στοιχεία στην κατεργασία της πίσω όψης του καλύπτοντας ταυτόχρονα την ατέλεια του αριστερού ώμου. Βιβλιογραφική αναφορά: Στ. Μαρκουλάκη, ΑΔ 37, 1982, Χρονικά Β2΄, 376-377, πίν. 265. Al. Stavridis, “Römische Porträts im Archaologischen Museum von Chania”, Boreas 8 (1985), 105- 110. Ι. Φραγκάκης, Γυναικεία προτομή από τα Χανιά (Αρ.Μ.Χ. Λ 3176), Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Ελ. Παπαδοπούλου (επιμ.), (Χανιά 1-6 Οκτωβρίου 2006) Χανιά 2011, 344-365. Κ. Tzanakaki, Bust of a Lady, Heaven and Earth. The Art of Βyzantium from Greek Collections. Αν. Δρανδάκη, Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Τούρτα Αν. (επιμ.), 2013, Μουσείο Μπενάκη, ΥΠ. ΠΟΑ., 56-57.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Γλυπτά-Ανάγλυφα (EL)

Μάρμαρο

Γλυπτό (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος = 56 εκ.
Πλάτος = 34 εκ.
Ύψος κεφαλής = 22 εκ.

Αφροδισιάδα (Μ. Ασία) (EL)
Χανιά (EL)

385 μ.Χ. (EL)
400 μ.Χ. (EL)
Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)