Αγαλμάτιο κοριτσιού [Λ 255]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αγαλμάτιο κοριτσιού [Λ 255]

Μαρμάρινο αγαλμάτιο ιστάμενου μικρού κοριτσιού σε κατενώπιον απόδοση επάνω σε ορθογώνια πλίνθο. Στηρίζεται στο αριστερό πόδι και κάμπτει προς τα πίσω το δεξί. Φορά ποδήρη χιτώνα, ζωσμένο κάτω από το στήθος και τον ανασηκώνει με το αριστερό χέρι. Πρόκειται για ανάθημα (αφιέρωμα), στο ιερό του Ασκληπιού στη Λισό και χρονολογείται στην Ελληνιστική περίοδο(4ος-1ος αι.π.Χ.). Βιβλιογραφική αναφορά: αρχείο Εφορείας

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Γλυπτά-Ανάγλυφα (EL)

Γλυπτό (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

πλάτος= 24εκ.,
Ύψος=57εκ.,
πάχος=26εκ.

Λισσός (EL)

Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)