Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής [Λ 108]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής [Λ 108]

Απεικονίζεται κατενώπιον, σε ώριμη ηλικία, πιθανότατα θεός: ο Δίας, ο Διόνυσος ή ο Ασκληπιός, με ωοειδές πρόσωπο, πλατύ μέτωπο, μεγάλους, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, ήπια αποδιδόμενα βλέφαρα, μικρά, σαρκώδη χείλη και μακριά, πλατειά μύτη. Η κόμμωση αποδίδεται με κυματοειδείς, μακριούς, βοστρύχους, ενώ απλή ταινία περιδένει το κεφάλι, ορατή στην πίσω πλευρά της κεφαλής. Τα γένια αποδίδονται με μακριούς, πυκνούς κυματοειδείς βοστρύχους. Το εύρημα χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους και πιθανότατα μιμείται πρότυπο της ύστερης κλασικής περιόδου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Γλυπτά-Ανάγλυφα (EL)

Γλυπτό (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος= 12,5 εκ.

Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)