Μαρμάρινη κεφαλή Διονύσου [Λ 34]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Μαρμάρινη κεφαλή Διονύσου [Λ 34]

Μαρμάρινη κεφαλή Διονύσου, μικρού μεγέθους. Απεικονίζεται κατενώπιον νεαρός Διόνυσος, με ελαφρά κλίση προς τα αριστερά, με ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, ενισχυμένο σαγόνι, στενό μέτωπο, μεγάλους, εκφραστικούς, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, έντονα αποδιδόμενα υπερόφρυα τόξα και μικρά χείλη, από τα οποία διατηρούνται μόνο οι κοιλότητες των απολήξεων τους. Πλατειά ταινία, ορισμένη με σαφήνεια, περιδένει την κεφαλή από το μέτωπο μέχρι τον κόρυμβο, στο οπίσθιο τμήμα της κεφαλής. Η κόμμωση αποδίδεται με κυματοειδείς, μακριούς, βοστρύχους που χωρίζονται στη μέση και δένονται στο οπίσθιο τμήμα σε χαμηλό κόρυμβο. Την κεφαλή επιστέφει λιτό στεφάνι, από άνθη, φύλλα και καρπούς κισσού, αραιά τοποθετημένους. Το εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αξό Μυλοποτάμου Ρεθύμνης και θεωρείται δημιουργία της Ρωμαϊκής εποχής που αντιγράφει πρότυπα του 4ου και 3ου αι. π.Χ..

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Γλυπτά-Ανάγλυφα (EL)

Γλυπτό (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος = 9,6 εκ.

Ρωμαϊκή εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)