Πώμα πυξίδας [Π 157, συνανήκει με το Π 158]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πώμα πυξίδας [Π 157, συνανήκει με το Π 158]

Πήλινο πώμα (Π 157), συνανήκον της πυξίδας Π 158, με κυλινδρικό, ελαφρά αποκλίνον κατώτερο τμήμα και σχεδόν επίπεδο ανώτερο μέρος. Εξωτερικά, στο ανώτερο τμήμα, φέρει διακόσμηση από σταυροειδές κόσμημα που πληρούται με δικτυωτό μοτίβο, ενώ το κυλινδρικό, κατώτερο τμήμα, κοσμεί ταινία με τεθλασμένες γραμμές.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Πυξίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος = 10,2 εκ.
Διάμετρος = 15,5 εκ.

2900 π.Χ. (EL)
3650 π.Χ. (EL)
Πρωτομινωική εποχή (EL)
Τελική Νεολιθική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)