Μελανόμορφη λήκυθος [Π 416]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Μελανόμορφη λήκυθος [Π 416]

Μελανόμορφη λήκυθος. Στο κέντρο του ώμου του αγγείου αποδίδεται ένα ανθεμωτό κόσμημα και εκατέρωθεν αυτού υπάρχουν δύο αντικριστές ιματιοφόρες μορφές. Στην κύρια ζώνη, στο σώμα του αγγείου, απεικονίζεται το θέμα του «αποχαιρετισμού του πολεμιστή». Στο μέσον της παράστασης εικονίζεται πολεμιστής σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά, με πλήρη πολεμική εξάρτυση (στρογγυλή ασπίδα, περικεφαλαία, ακόντιο και περικνημίδες), ο οποίος περιβάλλεται από δύο ζεύγη ιματιοφόρων μορφών, που επίσης κρατούν ακόντιο. Το έκθεμα προέρχεται από τη συλλογή Μητσοτάκη και χρονολογείται στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Συλλογή Μητσοτάκη (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος 16,5 εκ.

Ύστερη Αρχαϊκή εποχή (EL)
Τέλη 6ου αι. π.Χ. (EL)
500 π.Χ. (EL)
530 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)