Καδόσχημο αγγείο [Π 100]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Καδόσχημο αγγείο [Π 100]

Καδόσχημο αγγείο, σπάνιο ως προς τον τύπο του, που εντάσσεται σε εκείνο του κάλαθου. Έχει κυλινδρικό σώμα, με ελαφρά αποκλίνοντα τοιχώματα στο ανώτερο τμήμα, έντονα διακριτή, δακτυλιόσχημη βάση, χείλος οριζόντιο, πλατύ με ανάγλυφο δακτύλιο εσωτερικά, πιθανότατα για τη στήριξη πώματος, και δύο κάθετες, δακτυλιόσχημες, ταινιωτές λαβές, με βαθειά κοίλανση στον ώμο, στην κορυφή των οποίων έχουν προσαρτηθεί επίθετα πτηνά. Στη λαβή εξωτερικά διακρίνονται γραπτές, ενάλληλες γωνίες ενώ τη ράχη των πτηνών διατρέχει επιμήκης ταινία και εκατέρωθεν αυτής επιμήκεις, διαγώνιες, επάλληλες γραμμές. Πλατειά, ανάγλυφη ταινία διακρίνεται κάτω από το χείλος, ανάγλυφος, οριζόντιος, ολόφαβος δακτύλιος διατρέχει το σημείο της ένωσης του σώματος με τη βάση, ενώ ανάγλυφος κύκλος διακρίνεται και στο κέντρο της βάση εσωτερικά. Το αγγείο φέρει γραπτή διακόσμηση, που μιμείται την αντίστοιχη των εργαστηρίων της Βόρειας Απουλίας, διευθετημένη σε επάλληλες, οριζόντιες ζώνες σε όλο το σώμα του αγγείου. Κάτω από τις λαβές, το σώμα διατρέχει φυλλόσχημη ταινία, στραμμένη δεξιόστροφα, με το μίσχο των φύλλων να αποδίδεται με μικρές διαγώνιες γραμμές ή μικρές, διαγώνιες σειρές στιγμών, ενώ στο κατώτερο τμήμα του σώματος διακρίνεται λεπτή ταινία κάτω από την οποία εικονίζονται κρεμάμενα, ομόκεντρα ημικύκλια. Στη ζώνη που δημιουργείται στον ώμο και ορίζεται από λεπτή ταινία κάτω από τις λαβές διακρίνονται, στη μία πλευρά μαίανδρος με διπλό περίγραμμα, κάτω από αυτόν κυματοειδής γραμμή και στη συνέχεια μαίανδρος με διπλό περίγραμμα και στιγμές εξωτερικά, ενώ στην άλλη πλευρά μαίανδρος και κάτω από αυτόν σε οριζόντια παράταξη διάφορα μοτίβα όπως μαίανδρος με διπλό περίγραμμα και στιγμές εξωτερικά, σταυρός πληρωμένος από ενάλληλες γωνίες στις τέσσερις πλευρές του, κατακόρυφες ενάλληλες γωνίες, κατακόρυφη κυματοειδής γραμμή, κατακόρυφος μαίανδρος, σπείρα και σχηματικά αποδιδόμενα ζώα. Την ανάγλυφη ταινία κάτω από το χείλος, σε αυτή την πλευρά, διατρέχει σειρά από αριστερόστροφες ενάλληλες γωνίες σε οριζόντια διάταξη, ενώ στη άλλη πλευρά, απεικονίζονται στην ταινία, σε οριζόντια διάταξη, δύο ομάδες κατακόρυφων γραμμών που περιβάλλουν ομάδα από κυκλικές στιγμές. Το αγγείο προέρχεται πιθανότατα από ταφικό σύνολο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Υ = 13,5 εκ. Πλ.= 18,5 εκ.

Υρτακίνα (Σέλινο) (EL)

Τέλη 4ου αι. π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)