Ερυθρόμορφη πελίκη [Π 96]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕρυθρόμορφη πελίκη [Π 96]

Ερυθρόμορφη πελίκη, τύπος αγγείου που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κρασιού ή λαδιού. Έχει σφαιρικό σώμα, ελαφρά πεπιεσμένο, δακτυλιόσχημη βάση, κυλινδρικό, με κυρτά τοιχώματα λαιμό, λοξότμητο, έξω νεύον χείλος και δύο κάθετες, ελλειπτικής διατομής λαβές. Το αγγείο φέρει εξίτηλο, μελαμβαφές γάνωμα και στις δύο πλευρές του σώματος εικονίζονται παραστάσεις από τον κόσμο των γυναικών και τη θέση τους στη λατρεία, πλαισιωμένες πάνω και κάτω από οριζόντια σειρά ιωνικών κυματίων. Στη μία όψη αποδίδονται δύο ιματιοφόρες, γυναικείες μορφές, η μία καθήμενη κρατώντας πυξίδα και η άλλη όρθια κρατώντας αλάβαστρο και πυξίδα. Στην άλλη όψη απεικονίζεται σε κατατομή, στραμμένη αριστερόστροφα ιματιοφόρος, γυναικεία μορφή σε κίνηση, η οποία κρατά στο δεξί, προτεταμένο χέρι πιθανότατα αλάβαστρο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ύψος =16 εκ.
Πλάτος = 12,1 εκ.
Διάμετρος βάσης = 9,5 εκ.

Υρτακίνα (Σέλινο) (EL)

Μέση Κλασική εποχή (EL)
440 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

Τρισδιάστατο μοντέλο

Αρχαία ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.