Κωνικό κύπελλο [Π 1393]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Κωνικό κύπελλο [Π 1393]

Κωνικό κύπελλο με βαθύ σώμα και δύο κάθετες, μικρές, ταινιωτές λαβές. Ολόκληρο το εσωτερικό του και το ανώτερο τμήμα του εξωτερικά καλύπτονται με καστανή βαφή. Χρονολογείται στη Ρωμαϊκή περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Κύπελλο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ύψος=8,3εκ.
Πλάτος=17,1εκ

Στρατώνες (Χανιά) (EL)
Χανιά (EL)

324 μ.Χ. (EL)
31 π.Χ. (EL)
Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)

2014-04-25 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)