Γυάλινος σκύφος [Γ 118]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Γυάλινος σκύφος [Γ 118]

Γυάλινος σκύφος, κατασκευασμένος σε μήτρα από ημιδιαφανές γυαλί, υπόλευκης – φαιάς απόχρωσης. Έχει ημισφαιρικό σώμα, με μικρή, ελαφρά κυρτή βάση και έξω νεύον, αποστρογγυλεμμένο χείλος. Στο μέσο του σώματος διακρίνονται τρεις ανάγλυφες, οριζόντιες, επάλληλες ταινίες. Στο κέντρο της βάσης σχηματίζεται ήπια διακρινόμενο, περίτμητο ασπίδιο. Πρόκειται για αγγείο πόσης, και ανήκει σε τύπο που απαντά συχνά ως κτέρισμα σε ταφικά σύνολα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Γυαλί

Σκύφος (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Διάμετρος = 10,8 εκ.
Ύψος = 5,6 εκ.

Άγνωστη προέλευση (EL)

Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)