Μελανόμορφη κύλικα [Π 10336]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


530 B.C. (EN)
Μελανόμορφη κύλικα [Π 10336]

Μελανόμορφη κύλικα, σχετικά μικρών διαστάσεων, με ημισφαιρικό σώμα, σχετικά λεπτό, κυλινδρικό πόδι, επίπεδη, κυκλική βάση, με οπή εσωτερικά, χείλος ελαφρά έξω νεύον, και δύο οριζόντιες, ελαφρά υπερυψωμένες, κυκλικής διατομής λαβές. Οι λαβές, το χείλος εξωτερικά, και το σώμα εσωτερικά είναι ολόβαφες. Η διακόσμηση στο σώμα διατάσσεται σε ζώνες, διαχωρισμένες από σειρές λεπτών ταινιών με ακτινωτό κόσμημα και σχηματοποιημένο στεφάνι φύλλων μυρτιάς. Κάτω από τη βάση των λαβών διακρίνεται βλαστός που απολήγει σε ανθέμιο και ακολουθεί σειρά στιγμών που διακόπτεται στο κέντρο της μίας πλευράς από παράσταση Χίμαιρας, και Σειρήνας ή Κύκνου στην άλλη πλευρά, στραμμένων προς τα δεξιά. Αμέσως κάτω από το χείλος, εξωτερικά, διακρίνεται σειρά κάθετων γραμμών εναλλασσόμενων με γλώσσες. Το αγγείο βρέθηκε έξω από το χείλος ταφικού πίθου, στον οποίο είχε εναποτεθεί ταφή (εγχυτρισμός), χρονολογημένη στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π. Χ., και είχε χρησιμοποιηθεί σε τελετές κατά την διάρκεια της ταφής, που περιελάμβαναν και προσφορές υγρών (χοαί).

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

(3D) Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Ταφικό αντικείμενο (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Διάμετρος = 14 εκ.
Ύψος = 8,7 εκ.
Διάμετρος βάσης = 6,1 εκ.

Χανιά (EL)
Αττική (EL)
Οδός Δ. Κοκότση (EL)

Ύστερη Αρχαϊκή εποχή (EL)
530 π.Χ. (EL)
Μέση Αρχαϊκή εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

3D model

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)