Αργυρός στατήρας Ελεύθερνας [Ν 2623]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


330 B.C. (EN)
Αργυρός στατήρας Ελεύθερνας [Ν 2623]

Αργυρός στατήρας Ελεύθερνας. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Απόλλωνα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται ο Απόλλωνας όρθιος, γυμνός, κρατώντας τόξο στο δεξί χέρι και σφαιρικό αντικείμενο, πιθανόν πέτρα, στο αριστερό. Κάτω από το αριστερό χέρι σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΕΛΕV.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Άργυρος

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ελεύθερνα (EL)

330 π.Χ. (EL)
Ύστερη Κλασική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)