Πυξίδα με πώμα [Π 2024 Β]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Πυξίδα με πώμα [Π 2024 Β]

Πυξίδα (Π 2024Α) με σφαιρικό-αμφικωνικό σώμα, κωνικό πόδι, δύο διάτρητες αποφύσεις στον ώμο και μία οριζόντια λαβή στο πώμα της (Π 2024Β). Εξωτερικά καλύπτεται από στιλπνό, σκούρο καστανό βερνίκι. Προέρχεται από το σπήλαιο Πλατυβόλας και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο (περ. 3200-2100 π.Χ.).

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Αγγεία-Σκεύη (EL)

Αγγείο (EL)
Πυξίδα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Διάμετρος.σ.=17,8εκ.
Ύψος=15,5εκ.

Χανιά (EL)
Σπήλαιο Πλατυβόλας (Χανιά) (EL)

3200 π.Χ. (EL)
2000 π.Χ. (EL)
3000 π.Χ. (EL)
Πρωτομινωική εποχή (EL)

2014-04-28 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)