Χάλκινο νόμισμα Λατούς [Ν 2674]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΧάλκινο νόμισμα Λατούς [Ν 2674]

Χάλκινο νόμισμα Λατούς. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Αρτέμιδος σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει στεφάνι. Στην οπίσθια όψη, εντός εγκοίλου τετραγώνου, απεικονίζεται κεφαλή Ερμή σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά, που φέρει πέτασο. Εκατέρωθεν του διακρίνονται τα γράμματα Λ-Α, τα αρχικά της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Λατώ (EL)

2ος αι. π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)