Αργυρός στατήρας Πραισού [Ν 2702]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


300 B.C. (EN)
Αργυρός στατήρας Πραισού [Ν 2702]

Αργυρός στατήρας Πραισού. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται ένθρονος ο Δίας Δικταίος με το κεφάλι κατενώπιον, ο οποίος κρατά σκήπτρο στο αριστερό χέρι ενώ στο προτεταμένο δεξί χέρι κάθεται αετός. Στην οπίσθια όψη εικονίζεται μαινόμενος ταύρος σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά, με το κεφάλι κατενώπιον. Πάνω από τον ταύρο αναγράφονται τα γράμματα ΠΡ, τα αρχικά της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πραισός (EL)

300 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)