Αργυρός στατήρας Πριανσού [Ν 2705]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αργυρός στατήρας Πριανσού [Ν 2705]

Αργυρό στατήρας Πριανσού. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται Θεά καθισμένη σε δίφρο σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά. Με το δεξί προτεταμένο χέρι της πλησιάζει φίδι που διακρίνεται έμπροσθεν της ενώ πίσω από αυτή απεικονίζεται φοίνικας. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται ο Ποσειδώνας όρθιος με το κεφάλι σε κατατομή, στραμμένο προς τα δεξιά. Είναι ενδεδυμένος με ιμάτιο, ενώ με το δεξί λυγισμένο χέρι κρατά τρίαινα. Δεξιά διακρίνεται το όνομα ΠΡΙΑΝΣΙΕΩΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Πριανσός (EL)

330 π.Χ. (EL)
Ύστερη Κλασική εποχή (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)
300 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)