Χάλκινο νόμισμα Πριανσού [Ν 2707]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΧάλκινο νόμισμα Πριανσού [Ν 2707]

Χάλκινο νόμισμα Πριανσού. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Θεάς, πιθανόν της Αρτέμιδος, σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο, περιδέραιο και στεφάνι από φύλλα δάφνης. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα και απολήγουν σε κόρυμβο. Στην οπίσθια όψη, εντός ακτινωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται φοίνικας, αριστερά από τον οποίο διακρίνεται πηδάλιο ενώ δεξιά εικονίζεται δελφίνι σε κατακόρυφη διάταξη. Πάνω από τον φοίνικα αναγράφεται το όνομα ΠΡΙΑΝCΙωΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Πριανσός (EL)

3ος αι. π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)