Αργυρός στατήρας Τυλίσου [Ν 2717]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑργυρός στατήρας Τυλίσου [Ν 2717]

Αργυρός στατήρας Τυλίσου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Ήρας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα υπό τη μορφή επάλξεων. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Απόλλωνας όρθιος με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά κρατώντας φιάλη στο δεξί προτεταμένο χέρι του και τόξο στο αριστερό. Δεξιά σε κατακόρυφη διάταξη διακρίνεται κλαδί δάφνης και το όνομα [Τ]ΥΛ-ΙΣΙΟ[Ν, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Τύλισος (EL)

270 π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)
300 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Εικόνα

Αρχαία ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.