Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας [Ν 2732]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΑργυρή δραχμή Φαλάσαρνας [Ν 2732]

Αργυρή δραχμή Φαλάσαρνας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή της Αρτέμιδος Δίκτυννας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο. Στην οπίσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται τρίαινα σε κατακόρυφη διάταξη, στραμμένη προς τα επάνω, από τη βάση της οποίας εκφύονται έλικες. Τα γράμματα Φ-Α, τα αρχικά της εκδότριας αρχής, διακρίνονται μεταξύ των άκρων της.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Φαλάσαρνα (EL)

280 π.Χ. (EL)
300 π.Χ. (EL)
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)