Αργυρό τετράδραχμο Κλαυδίου [Ν 2743]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


41 - 54 (EN)
Αργυρό τετράδραχμο Κλαυδίου [Ν 2743]

Αργυρό τετράδραχμο του Κοινού των Κρητών. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, προτομή του αυτοκράτορα Τιβερίου Κλαύδιου Καίσαρα Αύγουστου Γερμανικού περιμετρικά της οποίας αναγράφεται η φράση ΤΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΣΕ ΓΕΡΜ ΑΡΧ ΜΕΓ ΔΗΜ ΕΞΟΥ ΥΠΑ. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται επάνω σε άρμα που σέρνουν ελέφαντες ο αυτοκράτορας Κλαύδιος ένθρονος, εκατέρωθεν του οποίου διακρίνονται εξάκτινοι αστέρες. Η μορφή κρατά σκήπτρο στο αριστερό χέρι και φιάλη στο προτεταμένο αριστερό.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)
54 μ.Χ. (EL)
41 μ.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)