Χάλκινο νόμισμα Αθήνας [Ν 2116]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧάλκινο νόμισμα Αθήνας [Ν 2116]

Χάλκινο νόμισμα Αθηνών. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, την οποία περικλείει στικτό κυκλικό πλαίσιο. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται η Αθηνά σε όρθια στάση, με προτεταμένο το δεξί χέρι ενώ στο αριστερό κρατά ασπίδα και δόρυ. Δεξιά της ασπίδας διακρίνονται γράμματα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Άπτερα (Χανιά) (EL)
Αθήνα (EL)

1ος αι. π.Χ. (EL)
Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)
1ος αι. μ.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Εικόνα

Αρχαία ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.