Χάλκινο νόμισμα Αθήνας [Ν 2116]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Χάλκινο νόμισμα Αθήνας [Ν 2116]

Χάλκινο νόμισμα Αθηνών. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, την οποία περικλείει στικτό κυκλικό πλαίσιο. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται η Αθηνά σε όρθια στάση, με προτεταμένο το δεξί χέρι ενώ στο αριστερό κρατά ασπίδα και δόρυ. Δεξιά της ασπίδας διακρίνονται γράμματα.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Άπτερα (Χανιά) (EL)
Αθήνα (EL)

1ος αι. π.Χ. (EL)
Ρωμαϊκοί χρόνοι (EL)
1ος αι. μ.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)