Χάλκινο νόμισμα [Ν 2755]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Χάλκινο νόμισμα [Ν 2755]

Χάλκινο νόμισμα Απάμειας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει κράνος Κορινθιακού τύπου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται αετός σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά, εκατέρωθεν του οποίου διακρίνονται οκτάκτινοι αστέρες. Ο αετός κάθεται επάνω σε μαίανδρο τοποθετημένο μεταξύ δύο ιερών κίστων (cista mystica) και κάτω από αυτόν διακρίνονται τα γράμματα ΚΩ[.]ΟΥ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Χαλκός

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Απάμεια (Φρυγία) (EL)

48 π.Χ. (EL)
133 π.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)