Αργυρό τετρώβολο [Ν 211]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Αργυρό τετρώβολο [Ν 211]

Αργυρό τετρώβολο Ιστιαίας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται η κεφαλή της νύμφης Ιστιαίας σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά. Στην οπίσθια όψη η νύμφη απεικονίζεται καθιστή στην πλώρη πλοίου, την οποία κρατά με το αριστερό χέρι της, κοιτώντας προς τα δεξιά.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Ιστιαία (EL)

3ος αι. π.Χ. (EL)
2ος αι. π.Χ. (EL)
Ύστερη Κλασική εποχή (EL)
Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)