Χάλκινο νόμισμα [Ν 2081]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
share


Χάλκινο νόμισμα [Ν 2081]

Χάλκινο νόμισμα Μαρώνειας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διονύσου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα και καρπούς κισσού. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Διόνυσος όρθιος, στραμμένος προς τα αριστερά. Στο δεξί χέρι κρατάει πιθανότατα τσαμπί σταφυλιού. Σε κατακόρυφη διάταξη δεξιά της μορφής αναγράφεται το όνομα ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (EL)

Χανιά (EL)
Μαρώνεια (EL)

Τέλη 2ου αι. π.Χ. (EL)
Ύστερη Ελληνιστική εποχή (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)