Χάλκινο νόμισμα [Ν 2289]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareΧάλκινο νόμισμα [Ν 2289]

Χάλκινη υποδιαίρεση νομίσματος Πτολεμαίου Γ΄ του Ευεργέτη. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, προτομή του Διός Άμμωνος. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται αετός με ανοικτό στόμα, κλειστές φτερούγες και κεφαλή στραμμένη προς τα δεξιά, ο οποίος πατά σε κεραυνό, ενώ κάτω από το στόμα και δεξιά διακρίνεται κέρας αφθονίας. Εκατέρωθεν του αετού διακρίνεται επιγραφή με το όνομα ΠΤΟΛΕΜ[ΑΙΟΥ] ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (EL)

Νομίσματα (EL)

Νόμισμα (EL)


Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ηράκλειο (EL)

221 π.Χ. (EL)
Μέση Ελληνιστική εποχή (EL)
205 π.Χ. (EL)

2014-06-12 (EL)

Image

Greek, Ancient

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)